Montering Klebe

Self adhesiv mount
1. Rengjør overfladen grundigt og lad det tørre ca. 10 min. Rengjøringsmiddel må ikke inneholde olje
2. Fjern beskyttelsesfilmen
3. Plassér produktet på ønsket plass
4. La limet herde i 24 timer før produktet belastes

Merk!
Selvklebende produkter anbefales IKKE montert på våtromstapet da mykningsmiddelet i tapeten påvirker limet negativt og produktet kan løsne fra veggen.

Montering lettbetong

Benytt plast- eller nylonplugg, samt skrue for lettere saker. Ettersom lettbetong er porøst, bør du benytte et metallbor og en plugg som ekspanderer et stykke inne.
Spesiell lettbetongplugg benyttes for tyngre saker og for slike saker som skal tåle ekstra hard belastning.

For rød plastplugg lengde 35 mm, benytt treskruer med diameter 3-5 mm, samt 5,0 mm bor. Bordybden skal være minst 40 mm.
For nylonplugg lengde 30 mm, benytt treskrue med diameter 3,5-5 mm, samt 6,0 mm bor. Bordybden skal være minst 35 mm.

Montering betong

Benytt ekspansjonsskruer for montering av tyngre gjenstander og for sånt som skal tåle høy belastning, f.eks. badehåndtak. For andre formål, benytt plast- eller nylonplugg og skru til. Bor med bormaskin. Velg et bor med samme dimensjon som pluggen. For ekspansjonsskruer M6 x 45, skal bordiameteren være 6 mm og bordybden minst 35 mm. For rød plastplugg lengde 35 mm, benytt treskruer med diameter 3-5 mm, samt 5,5 mm bor. Bordybden skal være minst 40 mm.

For nylonplugg lengde 30 mm, benytt treskruer med diameter 3,5-5 mm, samt 6,0 mm bor. Bordybden skal være minst 35 mm.

Montering gipsplater

Benytt ekspansjonsskrue av metall, type Molly, eller ekspansjonsskrue av nylon, type Allplugg, som ekspanderer på innsiden når skruen skrues til. Gips er porøst. Bor derfor et hull med samme diameter som ekspansjonsskruen, som forsiktig trykkes eller slås i hullet. Tyngre saker og ting som skal tåle høy belastning, bør ikke monteres med ekspansjonsskruer i gipsplater. De monteres i stedet med treskruer der det finnes spikerslag bak platen.

For ekspansjonsskruer av metall, bor med 8 mm bor og benytt maskinskrue M4 x 40 med grepsområde 8-16 mm.
For ekspansjonsskruer av nylon, bor med 8 mm bor og benytt treskruer lengde ca 40 mm med diameter 3,5-6 mm.

Montering Chip / trefiberplate

Anvend treskruer eller sponplateskruer. Det blir lettere å skru for hånd hvis du først lager et lite hull med syl eller et mindre bor. Passende treskrue har lengde ca 40 mm og diameter 3,5 mm.

Montering murstein

Tegl er nesten like hardt som betong, men kan sprekke om du borer for nær kanten. Benytt ekspansjonsskrue for tyngre saker og for slike saker som skal tåle høy belastning. For andre og lettere saker, benytt plast- eller nylonplugg, samt skrue. Bor med slagbormaskin.

Velg et bor med samme dimensjon som pluggen.
For ekspansjonsskrue M6 x 45 skal bordiameteren være 6 mm og bordybden minst 35 mm.
For rød plastplugg lengde 35 mm, benytt treskrue med diameter 3-5 mm, samt 5,5 mm bor. Bordybden skal være minst 40 mm.
For nylonplugg lengde 30 mm, benytt treskrue med diameter 3,5-5 mm, samt 6,0 mm bor. Bordybden skal være minst 35 mm.